גלגול נשמות

לפי הקבלה לאחר חטאם ומותם של אדם וחווה חולקו נשמותיהם לאינסוף חלקי נשמה.” ניצוצות נשמה”. מאז כל תינוק מקבל חלק קטנטן מאותם ניצוצות נשמה. מכאן כל גלגול נשמות הוא בעצם קבלת רסיס מנשמת האדם הראשון.

אין שום נשמה חדשה בעולם – כולן רסיסי נשמת אדם הראשון.

צורות הגלגולים שונות ומשונות. לפי הקבלה מידת העונש בתיקון הנוכחי היא אמת המידה לחטא שבוצע בגלגול קודם.

הארי הקדוש היה מומחה לנושא גלגול נשמות מאדם הקדמון.

היה רואה נשמות גם בבני אדם וגם בעצים , בנהרות, ובבעלי חיים.

אסונות המוניים כמו פיגועים , מוות, שיטפונות, רעידות אדמה ומלחמות כולם נועדו לתקן את הקרמה הפגומה של החברה כולה ולא דווקה את אלה שנפגעו. לעולם כולו יש חשבון קארמטי לתקן. 

האסונות אינן מעשה האל אלה התגלגלות הרע שבאדם בנסיונו למצוא תיקון. או שחיבור נשמותיהם של כל החוטאים מגלגולים קודמים מתקנים עצמם בגלגול הזה. וזה גורם למאזן הקארמטי הלקוי על פני הכוכב.

“צדיק ורע לו , רשע וטוב לו” מפרשים המקובלים כצדיק בעולם הזה היה רשע בגלגול קודם וההפך.

נשמות יכולות ללבוש דמות חדשה כחיה או דומם. גלגול בחיה הוא תיקון המתבצע על ידי כך שהדרגה הגבוהה ביותר – האדם  עושה שימוש בדרגה הנמוכה ביותר – פרה כשהוא אוכל אותה.

גלגול בדומם מוסבר ברצח. רוצח בגלגול קודם כדי שלא ישוב וירצח מתגלגל  בצורה שלא תאפשר לו את מילוי הרצון של נשמה חוטאת.

לפי הקבלה אדם יכול לדעת כמה גלגולים היו לו ומהם… בזוהר נאמר כי מאגר המידע הקוסמי והאנושי אינו שוכח דבר. הכל נכתב ונצרב במוח ובאבני הקריסטלים. בצומח ובבעלי החיים.

הקבלה מעדיפה את המדיטציה כדרך להשגת הידיעה על עצמנו  .

ה”כוונה” ו”הדבקות” הם שני מושגים בקבלה כדרך להגברת הריכוז, ניקוי המוח ממחשבות וגירויים חיצוניים, הורדת מתח, והגעה לעוצמות רוחניות גבוהות יותר.

הזוהר מציע טכניקת יציאה מהגוף כדי לדלות מידע גלגולים. מעבר דרך מסדרון שבקצהו אור. הזוהר טוען שזוהי מערת המכפלה.

     כיום גם אנשים רוחניים מנסים את חווית הגלגולים דרך מדיטציה.

בנוסף גם דרך היפנוזה.

רבות ההבנות אשר אדם יכול להגיע אליהם בחזרה ובבדיקת גלגוליו.

אנשים רבים נרפאים מחוליים, מחלות, ופחדים כאשר הם בודקים את גלגוליהם האחרונים.

 

 

השארות הנפש

היהדות מאמינה כי לרשעים אין מנוחה אחרי מותם. רוחותיהם משוטטות בלילות בין החיים להפחידם. במקרה כזה אדם יקום בבוקר ועל עורו פצעים וחבורות. כדי שהמת יירגע עולה מניין לבית הקברות ולוחש השבעות ושמות.

לפי הקבלה יש בשמיים שבעה רקיעים שאותם על הנשמה לעבור. רקיע אחד לעומת כל כוכב לכת.

שבעת הרקיעים האלה כוללים את נשמות שבעים אומות עולם לא כולל ישראל. ואילו נשמות השדים והרוחות נמצאות ברקיע הירח.

העובר מקבל את הידע הקוסמי כבר ברחם מנר הדולק על ראשו. אותו ידע נשכח בלידה ורק כשהנשמה תגיע לרקיע הערבות יירכש הידע מחדש. מכאן הביטו “להיות ברקיע השביעי”.

 

ספרות ההיכלות והמרכבה

ספרות זו כונתה על שום הדרישה במעשה מרכבה ובהיכלות האל שאליהם מגיעים באמצעות המרכבה. זוהי התשתית הקדומה ביותר שעליה צמחה הקבלה העיונית המעשית והנבואית.

נעשה הבריאה וחלוקת העולמות העליונים, ניהול העולם ומעשי כשפים, שמות מלאכים, ושמותיו של האל. אלה הנושאים העיקריים של תורת הסוד המופיעה במיסטיקת המרכבה.

מיסטיקה זו אינה מתארת את טיבעו של האל אלה רק  את הופעתו על כס הכבוד שלו. ואת עולם כס הכבוד השמימי.

במיסטיקה זו יש עוד ארבעה  חיבורים… “היכלות רבתי”.

“ספר היכלות”. “מעשה מרכבה”. “שיעור קומה”. בכולם שלובות המיסטיקה והמאגיה זו בזו. בכולם מתואר מסע הנשמה לגן עדן .

יורדי המרכבה כונו המיסטיקנים שתורת הסוד נשמרה אצלם ופעלו בשיטה של היפנוזה ויציאה מהגוף כדי להגיע לעולמות עליונים בנשמתם בלבד. כשחזרו לגופם היו מספרים לתלמידיהם את אשר חוו. זהו תאור מדויק של טראנס שכל מדיום היום מכניס עצמו. אבל למקומות שהם הגיעו מעטים יכולים להגיע.

 

“היכלות זוטרתי” מתאר את עלייתו של רבי עקיבה להיכלות עליונים שם הוא מגלה את השם הנסתר של האל.

 

“היכלות רבתי” מתאר את עלייתו של רבי ישמעאל להיכלות עליונים כדי לברר אצל האל גורלם של כל בני האדם וכל מה שנמצא במוחם ובלבם. הוא מכיר את כל הכשפים וזוכה להגנת בית דין שלמעלה כנגד כל הצרות בעולם הזה.

 

“ספר היכלות” מתאר את הגעתו של רבי ישמעאל להיכל השביעי שבו הוא פוגש את מטטרון, שר הפנים שפעם היה אדם שכונה חנוך.

מטטרון מספר לו על מבנה העולם העליום ועל תולדותיו של מטטרון אשר היה אדם ששימש נער שליח וטיפס במהירות וקיבל 72 כנפיים

ו – 365 עיניים. קיבל את מדי האל ואת כומתת האל ” הכתר” שבו חקק האל את האותיות בהן נבראו השמיים והארץ וכל צבאם. ובהן גנוז הכוח הקוסמי היוצר של האל.

מטטרון מספר לישמעאל על הפרגוד שהוא מסך קוסמי עליו מתוארות כל תולדות היקום. ומי שחוזה בו מוכנס לסוד הגאולה המשיחית. הוא רואה את תיאור סוף העולם.

 

“מעשה מרכבה” הוא אוסף מזמורים שאומר המאמין בפני האל. או אוסף זמירות של מלאכים.

    

“שיעור קומה” הוא חיבור ראשון שנכנס לפרטי תיאור האלוהות. הוא מכיל רק שישה עמודים בהם תיאורי האל כאדם.

הספרון מונה 3 רשימות.

אחת של אברי האל

שניה שמותיהם הסודיים.

השלישית מידותיהם.

” בשיר השירים” מתואר האל כ”דודי צח ואדום”.

ידיעת קלסטרון האל אינה למעשה ידיעת האל ואין דעת דמות האל בכדי להבין את סוד הבורא.

לא שמות האיברים, ולא מידותיהם אפשריים בתפיסתינו.

כל ניסיון לפרט ולהסביר הופך אבסורדי.

 

כוח האותיות

” ספר יצירה” אשר מייחסים את כתיבתו לאברהם אבינו. קובע ש – 10 הספירות המהוות את סוד הבריאה. ו – 22 האותיות האלף בית יחד מהוות את 32 ” נתבות פליאות חוכמה”, הכוחות המיסטיים שמהם נברא העולם.

הספירות מוצגות לא רק כספרות המתפשטות כמעגלים מהמרכז שהוא ירושלים . אלה הם שלבים בתהליך ההתהוות של היסודות בעולם. רוח, מים, אש, אדמה. היא הספירה הראשונה המייצגת את בסיס התקשורת שבין אלוהים לעולם ולנביאיו.

מן הרוח נולד האוויר הרוחני הקדמון שבאמצעותו חקק האל את 22 האותיות. באותיות אלה ברא האל את התורה שבה מתגלמת החוכמה העליונה, ובאמצעותה מגיעה האלוהות גם לעם הבחירה..

     לכל אות משמעות סודית בשלושת תחומי הבריאה… האדם, עולם הכוכבים , והזמן.

האותיות עצמן נחלקות לשלושה קבוצות… 1. אותיות אמ”ש, המייצגות את שלושת היסודות אוויר, מים, אש.

  1. אותיות בג”ד כפ”ת + ר הדגושות השולטות על שבעת כוכבי הלכת, שבעת הרקיעים, שבעת ימי השבוע , ושבעת נקבי הגוף.

צקרת המין – הקרנה אסטרלית

צקרת המין – הקרנה אסטרלית
גוף רגשי – חלומות ומסעות.

הקרנה אסטרלית  היא הפרדות של הגוף הרגשי שיוצא למסע בחלל ובזמן. הגוף הפיזי הדחוס נשאר במקומו. חבל כסף עשוי מחומר אסטרלי היכול להימתח ללא גבול מחבר את הגוף הפיזי וההילה עם התודעה המעופפת. הגופים הרגשי המנטלי והרוחני יוצאים למסע. בשעה שהגוף ההילתי של הכפיל האתרי נשאר.  חוט הכסף נשאר שלם ומחובר לגוף הפיזי  עד לחזרה הבטוחה. יש כאלה שהקרנה אסטרלית מגיעה בצורה ספונטנית ויש כאלה שלומדים זאת.

   מיומנות זו נקשרת גם לסולר מרכז הרצון, אך אין זה מספיק לרצות. הרצון צריך להיות מלווה בצורך רגשי.

  חבל הכסף המחבר נראה לפעמים כמחובר לטבור. במקרים אחרים נראה כמחובר לבטן או לקודקוד.  כניסת התודעה אל הגוף הרגשי מתרחשת בשלבים הראשונים מצקרת הבטן, ואז המסע מוגבל, החבל עבה יותר וגמיש פחות. והגוף האסטרלי אינו מתרחק מהפיי ונשאר באותו חדר. במקרים שהחבל יוצא מהטבור או מהקודקוד הוא דק וגמיש וניתן להגיע למרחק בלתי מוגבל.

   התנסות ביציאה מהגוף היא תופעה שכיחה. לפעמים הקרנה אסטרלית נחשבת בטעות כראיית רוח של מת. כאשר למעשה זוהי הקרנה של יוצא במסע אסטרלי.  ילדים מתנסים במסע אסטרלי לעיתים קרובות ואינם חשים פחד.

    הגוף הרגשי הוא מרכז הרצון, הרגש, המיניות, הדמיון, והטעם.

לפעמים בעת מסע יש אנרגיה מינית עזה מצקרת המין. יש קשר חזק בין הקרנה אסטרלית לחלומות, אך אלה 2 תופעות שונות. התנסות של יציאה מהגוף מתרחשת בדרך כלל בין עירות לשינה אך לא מדובר בחלום.

אנשים שרואים את התופעה של מסע אסטרלי מתארים את הגוף האסטרלי ככפיל של הגוף הפיזי. לכן אנשים סבורים לפעמים שראו רוחות רפאים.  בזמן הקרנה אסטרלית אפשר לראות את הגוף למטה ולרחף מעליו, ואז פשוט להתעופף לאן שרוצים.  התודעה מתעופפת והגוף נשאר מאחור. התחושה היא של חוסר גבולות, זמן וחלל מאבדים משמעות. אך אי אפשר להשפיע על הקיים בפיזי. אפשר לעבור דרך קירות, דלתות, אך אי אפשר לפתוח דלת. אי אפשר לגעת באדם אחר. אי אפשר לדבר.

   בזמן טראומה או כאב פיזי גם יכולה להתרחש יציאה מהגוף.

במצב של הרפיה מלאה, בזמן ניתוח בהרדמה. בהתנסות של כמעט מוות. וגם כאשר חשים רצון עז להיות במקום כלשהו ונמצאים בגלי אלפא עד תיטא.

 בחזרה כל מחשבה על הגוף הפיזי או מגע עימו גורמים לכך שהכפיל הרגשי יחזור אליו.

         הכנה למסע אסטרלי.

הכנס למצב מדיטטיבי. לשים לב למרכז הקודקוד, להעביר את המודעות למרכז זה. תראו אור כחלחל זוהי מהות הנשמה… היו במרכז הראש. במצב מדיטטיבי עמוק יותר ראו חבל דק של אור מתמשך מנקודת האור שבקודקוד בחרו פינה בחדר ומשכו את עצמכם לאותה פינה… חזרו למרכז הקודקוד… ושוב היו בפינה…

חושו עצמכם מחוץ לגוף…

 ש.ב. לתרגל כל יום יציאה כנל…

כשתתחילו לנוע מהפינה רחפו בחדר למעלה… למטה… רק כשתחושו נוח צאו מהחדר…  במקרה של הפרעה יש חזרה מהירה לגוף אין לחשוש.

כשתרצו להיות במקום מסוים פשוט צאו מהחדר כאשר הכוונה היא למקום… 

שלב 2

היכנסו למצב מדיטטיבי. דמיינו אור יורד מהקודקוד עובר דרך כל הצקרות ויוצא מהגוף דרך כפות הרגליים. זורם דרך עמוד השדרה. אפשר לראות צבעים כחול, זהוב, סגול או שקוף. דמיינו חבל שמחבר אתכם לקרקע. לעבור אל הקודקוד ואל נקודת האור במרכז. משכו ממנה חוט של אור שימשוך אתכם לתקרה. חזרו לקודקוד. התבוננו בחדר…  צאו מהחדר … רחפו על גג הבית… לגינה… לבית ידידה… בחרו בית שאתם רוצים להיות בו.

         בהצלחה. 

בטי עזרא \ ניו אייג’

 

 

 

 

שירותי ייעוץ ועיצוב הבית בקריסטלים

שירותי ייעוץ ועיצוב הבית בקריסטלים

שירותי ייעוץ ועיצוב הבית בקריסטלים

שירותי ייעוץ ועיצוב הבית בקריסטלים
יצירת מרחב בית נקי ומלא באור הגנה שפע אהבה ויופי.

*יצירת מרחב בית נקי ומלא באור הגנה אהבה הצלחה פרנסה ושפע.
שינוי התדר של מרחב  הבית והתאמתו לצרכי המתגוררים בו…
כדי להעלות את פוטנציאל  התדר של הבית למקסימום לצרכי הלקוח

*בשנים האחרונות יותר ויותר לקוחות מודעים ליכולת של קריסטלים להעצים אנרגיה, לטהר, וליצור איזון.
ובנוסף… קריסטלים בבית מעניקים עיצוב ויופי המייחדים את הבית שלך מבתים אחרים…
הקריסטלים יצירת הטבע מדהימים ביופיים וכל קריסטל ייחודי ואין שני לו.

*הייעוץ והעיצוב מתבצע בשני שלבים:
שלב א. להכיר את הבית ואת צרכי הלקוח.
לקבוע מיקום וסוגי קריסטלים ברחבי הבית ולהחליט על תקציב.

שלב א. אפשרי לביצוע כפגישה בבית הלקוח או בהעברת תכנית הבית ותמונות וקבלת ייעוץ טלפוני.

שלב ב. לאחר הכנת תכנית העיצוב, האנרגיה המבוקשת והתקציב בוחרים את הקריסטלים המתאימים לכל מקום בבית

שלב ב. אפשרי לביצוע כפגישה בבית הלקוח עם כל הקריסטלים, בחירתם והנחתם במרחב הבית לפי התכנית והתקציב. או הלקוח מגיע לבחור את הקריסטלים המתאימים בחנות ומקבל הנחיות איפה להניח בבית.

למי מתאים?

*לקוחות שרוצים לשדרג את הבית
*בסיום תהליך שיפוץ
*כאשר רוכשים בית
*רוצים להעצים ולפתוח את הבית אנרגטית למטרה מסוימת
*לעצב את הבית ליופי ואנרגיה ייחודית

מגיעים לכל מקום בארץ לייעוץ ועיצוב

לפרטים: 048445744

שירותי ייעוץ ועיצוב הבית בקריסטלים
שירותי ייעוץ ועיצוב הבית בקריסטלים

שירותי ייעוץ ועיצוב העסק בקריסטלים

שירותי ייעוץ ועיצוב העסק בקריסטלים

שירותי ייעוץ ועיצוב העסק בקריסטלים

שירותי ייעוץ ועיצוב העסק בקריסטלים
יצירת מרחב עסק נקי ומלא באור הגנה  פרנסה הצלחה שפע ויופי.

יצירת מרחב עסק נקי ומלא באור הגנה  פרנסה הצלחה שפע ויופי.

*יצירת מרחב עסק נקי ומלא באור הגנה ושפע.

שינוי התדר של מרחב העסק והתאמתו לצרכים העסקיים
כדי להעלות את פוטנציאל  התדר של העסק למקסימום לצרכי הלקוח

*בשנים האחרונות יותר ויותר לקוחות מודעים ליכולת של קריסטלים להעצים אנרגיה, לטהר, וליצור איזון שפע פרנסה והצלחה.
ובנוסף… קריסטלים בעסק מעניקים עיצוב ויופי המייחדים את העסק שלך מעסקים אחרים…
הקריסטלים יצירת הטבע מדהימים ביופיים וכל קריסטל ייחודי ואין שני לו.

*הייעוץ והעיצוב מתבצע בשני שלבים:
שלב א. להכיר את העסק ואת צרכי הלקוח.
לקבוע מיקום וסוגי קריסטלים ברחבי העסק ולהחליט על תקציב.

שלב א. אפשרי לביצוע כפגישה בעסק של הלקוח או בהעברת תוכנית העסק ותמונות, וקבלת ייעוץ טלפוני.

שלב ב. לאחר הכנת תכנית העיצוב, האנרגיה המבוקשת והתקציב,
בוחרים את הקריסטלים המתאימים לכל מקום בעסק.

שלב ב. אפשרי לביצוע כפגישה בעסק של הלקוח עם כל הקריסטלים, בחירתם והנחתם במרחב העסק לפי התכנית והתקציב. או הלקוח מגיע לבחור את הקריסטלים המתאימים בחנות ויקבל הנחיות איפה להניח בעסק.

למי מתאים?

*לקוחות שרוצים לשדרג את העסק
*בסיום תהליך שיפוץ
*כאשר רוכשים עסק
*רוצים להעצים ולפתוח את העסק אנרגטית למטרה מסוימת
*לעצב את העסק ליופי ואנרגיה ייחודית

מגיעים לכל מקום בארץ לייעוץ ועיצוב

לפרטים: 048445744

שירותי ייעוץ ועיצוב העסק בקריסטלים
שירותי ייעוץ ועיצוב העסק בקריסטלים

תכונות הקריסטלים: גלם, מוחלק או מלוטש

תכונות הקריסטלים: גלם, מוחלק או מלוטש

תכונות הקריסטלים: גלם, מוחלק או מלוטש

קריסטל גלם: קריסטל שלא נעשה בו תהליך של ליטוש. הוא יוצא מתוך האדמה כפי שהוא… ומקרין את האנרגיה שלו טבעי כפי שנוצר…
קריסטל מוחלק: קריסטל שעבר תהליך של החלקה והוסרה ממנו שכבה ראשונה לייפות אותו ולהחליק אותו מעט… ואז מתגלה הזוהר והיופי שלו..
קריסטל מלוטש: לליטוש נלקחים רק הקריסטלים האיכותיים ביותר ובדרך כלל משתמשים בו לשיבוץ בתכשיטי כסף וזהב.
האנרגיה היא אותה אנרגיה יכולת הריפוי והאיזון הפיזי, הרגשי, והמנטלי היא אותה יכולת.
גודל הקריסטל כן קובע… בבית או בעסק לא מספיק לשים קריסטל מלוטש קטן כמובן, ולפי וגודל המקום  נניח את הקריסטלים.
לשימוש אישי ניתן להשתמש בקריסטלים מוחלקים קטנים או בתכשיט משובץ קריסטלים.

אבאלון – צדף, מחבר לכוח הפנימי, לשמחה ולאושר, מחזק עצמות, לב ומערכת עצבים.

אגט– מאזנת ומחזקת גוף , מוח, מעניקה תחושת אומץ וכוח, מרפאת.

אגט טורטלה – עוזרת למציאת עבודה וקידום בעבודה. למצוא את הכוח הפנימי להתמודד.

אגט ג’אוד – מעצבת עתיד, עוזרת לנתח מצבים ולהחליט החלטות, מחזקת אסרטיביות.

אגט עץ – מורידה חום, מרגיעה, מאזנת ומחזקת את הגוף.

אובסידיאן שחור – אבן מגינה מאנרגיות שליליות סמיכות, מגינה מאנרגיות חושך.

אובסידיאן מהגוני – מסירה חסמים אנרגטיים, מחברת לכוח הפנימי, מסייעת במצבי לחץ.

אובסידיאן סנופלקס – מנקה גוף ונפש, מאזנת , מצמצמת רגישות.

אוונטורין ירוק – מרפא רגשי ללב, מרגיעה, עוזרת לעבור תקופות קשות, מקלה על לחץ.

אוניקס שחור – מטפלת במצבים של חרדות. פחד, ודיכאון, מאזנת הורמונים .

אוניקס לבן – מטפלת בפחדים, מרגיעה. עוזרת להתחבר לרוחניות.

אזורית – אבן חלומות ותקשור, עוזרת לראות חזיונות, מחזקת גוף ונפש.

אזורית מלכית– נהדרת לחולי סרטן, מצמצמת תאים סרטניים, טובה לבעיות פיזיולוגיות.

אם הפנינה – צדף, מרגיעה, עוזרת במצבי לחץ, טובה לשקט ושלווה.

אמבר-ענבר – שרף של עץ, מושכת אנרגיות שליליות מגוף רגשי, עובדת על זיכרון, עיניים ודם.

אמזונייט – עוזרת לצמיחה רוחנית, מאזנת גוף רגשי, מעניקה שלווה ושקט.

אמטיסט – מכניסה למצב מדיטטיבי, מחזקת ומפתחת רוחנית, עוזרת בתהליך גמילה.

אמטרין – חיבור של אמטיסט וסיטרין, מנקה את ההילה, עובדת על רוחניות ושפע רוחני.

אמרלד – מאזנת ומחזקת גוף ונפש, עוזרת לניקוי גוף רגשי.

אפטייט כחול – נהדרת למי שרוצה לרדת במשקל, עובדת על רוחניות ותקשורת ,

אפצ’טייר – מחזקת כוח חיים ומנקה אנרגיות שליליות, אבן מנחמת בזמנים קשים.

ארגונייט – עוזרת להתמקד בבעיות ולמצוא פתרונות. עוזרת  לארגון סדר עדיפויות.

בוג’אי – זוג, זכר ונקבה, אבני ריפוי עוצמתיות במיוחד, מחזקות הילה ומאזנות .

בלדסטון – טובה לטיפול בבעיות לב וזרימת הדם בגוף, מחזקת את הגוף.

בלו לייס אגט – טובה לתקשורת בין אישית, מרגיעה ומעניקה שלווה. מורידה חום.

ג’ספר אדום – מחזקת כוח חיים, טובה לטיפול בבעיות מיניות, מעניקה אנרגיה.

ג’ספר צהוב – מנקה את הכבד, עובדת על המעיים, הקיבה, הלבלב והטחול.

גרנט – מחזקת ומעניקה כוח חיים, טובה לפוריות, עוזרת בבעיות כאבי גב.

ג’ייד – אבן חיי הנצח לפי הסינים. מחזקת את הלב, הריאות, וגוף הרגש. אבן חלומות.

גלנה – עוזרת בבעיות עור, אסור להניח על גוף חשוף

דזרט רוז – אבן של מזל טוב, מאזנת, יוצרת אנרגיה של זרימה בחיים.

דיומוטורייט – עובדת על סבלנות וסובלנות, טובה לתקשורת בין אישית. מפתחת רוחנית.

היולייט – מקררת, מורידה חום, מעניקה שלווה ושקט לאנשים עצבניים.

היולייט טורכיז – כל התכונות של היולייט ובנוסף עוזרת לעורר רוחנית ותקשור.

המטייט – אבן מקרקעת, טובה למרחפים, מחזקת כוח חיים. טובה לנדודי שינה. נהדרת לאנשים שסובלים ממחלת הנסיעות.

טופז זהב – מטפלת בפחדים ומגינה. מחזקת את האני הטהור ומביאה אותו לידי ביטוי.

טורכיז – אבן מגינה מעין הרע, עוזרת לתקשור, מנקה ריאות ומחזקת.

טורמלין שחור – מגינה מאנרגיות שליליות , אבן מגינה, מקרקעת .

טורמלין ורוד – עובדת על גוף רגשי ומלמדת אהבה עצמית ואוניברסלית.

טורמלין ירוק – מרפאת ומשחררת אנרגיות שליליות מגוף רגשי. עוזרת בתהליך הרזייה.

טורמלין קוורץ – מרפאת ומנקה גוף פיזי ומושכת אנרגיות שליליות מהגוף.מאזנת ומחזקת

טייגר אי אדום – מעניקה כוח חיים, אנרגיה, מחזקת ועוזרת לפיתוח יכולת הגשמה ומימוש

טייגר אי זהב – עובדת על אזור הבטן, מחזקת את האני של האדם, מלמדת חוזק פנימי.

טייגר אי כחול – מרגיעה, עובדת על קומוניקציה, עוזרת להתחבר לראיית חיים גבוה יותר

טקטייט – מטאור, עובד על תקשור, חיבור גלקטי, ראיית הקוסמוס בצורה רחבה ואמיתית.

יוניקיט – מנקה את הכבד ובלבלב, עוזרת להתחבר לרוחניות. טובה גם ללב.

כלציט אופטיקל – עוזרת לראות את שני צידי המטבע בכל מצב. עובדת על חיבור רוחני .

כלציט אדום – עובדת על השורש, כוח החיים, השמחה והיצירתיות.

כלציט ירוק – מטפלת בעצמות, שרירים, גידים, טובה לטיפול שברים בעצמות. טובה ללב.

כלציט כתום – טובה למיניות, יצירתיות, שמחת חיים, פוריות,

כלציט כחול – טובה לתקשורת בין אישית, טובה לבעיות זיכרון, לתלמידים לפני בחינות.

לאופרד סקין – עובדת על בעיות עור, מחזקת ומעניקה שמחת חיים,

לאפיס לג’ולי –עוזרת לריפוי ותקשור, מסירה חסמים מתת המודע , טובה למדיטציה .

לרימר – עוזרת לתקשר עם בעלי חיים וצמחים, נהדרת להתפתחות רוחנית .

מולדובייט – מטאור, חזקה מאוד. עובדת על התפתחות רוחנית מואצת ותקשור.

מונסטון – טובה לפוריות, להריון ולידה, מקלה על אסטמה וקשיי נשימה, טובה ללחוצים.

מלכית – מקטינה גידולים, מרפאת כאבים פיזיים. עובדת על הלב, וטובה לניקוי גוף רגשי.

סנסטון – מחברת לשמחת חיים וכוח חיים. מקלה על עצב, לחץ ודיכאון.

סוג’ילייט – אבן העידן החדש, עוזרת לריפוי, מחברת לקבלת מסרים גבוהים מהאני הגבוה.

סודלייט – עובדת על בלוטת התריס, מקלה על אלרגיות, מרגיעה ומאזנת.

סיטרין – מחברת לשפע הקוסמי, טובה לבעיות קיבה, מחזקת את האני .

סלנייט – מחברת להבנות רוחניות גבוהות ולמידע קוסמי. טובה להתפתחות רוחנית גבוה.

סלסטייט – אבן מלאכים, עוזרת להתחבר למקום רוחני גבוה, מרגיעה ומחזקת בטחון.

סמוקי קוורץ – מחזקת כוח חיים. מרימה קונדליני, מעוררת את האדם לעשייה ויצירתיות.

סרפנטיין – עובדת על הלבלב, טובה לבעיות סוכרת.

פטרופיד ווד – אבן שמאנים.עוזרת לחיבור ותקשור עם כוחות טבע אדמה אוויר מים ואש.

פיריט – אבן שפע, מחברת לשמחה ושלווה. טובה להתפתחות רוחנית. מחזקת את ההילה.

פלואורייט – מטפלת בבעיות חניכיים ושיניים. מאזנת מוח ימני ושמאלי. טובה למדיטציה.

פרידות – טובה לזוגיות וחיי נישואין ומשפחה. עוזרת להתמודדות עם חיי היומיום .

קרניליאן – אבן פוריות, טובה להריון ללידה, לבעיות אימפוטנציה. מעניקה אנרגיה.

קוורץ – מחברת לכוחות האור ומטהרת. עובדת על גוף, נפש ונשמה.

קונזייט – ממוססת אנרגיות שליליות מגוף הרגש, מעוררת את הלב לאהבה.

קינייט – עוזרת להתחבר למידע קוסמי. מעוררת יכולת תקשור ופיתוח צ’קרת הכתר.

קריסופרס – טובה להרגעה במצבי לחץ, טובה ללב, מקררת ומורידה חום.

קריסוקולה – מחברת לצד הנשי באדם, מטפלת בבעיות נשיות. טובה לחלומות ותקשור.

רובי – פצצת אנרגיה. אבן פוריות, טובה להריון ולידה. מחזקת כוח חיים.

רודונייט – מחברת לאהבה, מתעלת לעשיית כל פעולה באהבה ובשמחה

רודוקורסייט – מנקה ומושכת אנרגיות שליליות מגוף רגשי. עוזרת לריפוי טראומות.

רוז קוורץ – אבן אהבה, עוזרת להתחבר למקום של אהבה עצמית ואוניברסלית.

רוטילייד קוורץ – עובדת על המערכת החיסונית בגוף, מנקה ומטהרת גוף פיזי ורגשי.

לרכישה היכנסו לאתר שלנו: http://www.mynewage.co.il/

 

                          

ynewage.co.i

לקבור קריסטלים לפני בנייה או שיפוץ

לקבור קריסטלים לפני בנייה או שיפוץ

לקבור קריסטלים לפני בנייה או שיפוץ

כדרכנו בקודש  כשנכנסים לבית חדש קונים ריהוט משודרג… מבצעים שינויים בבית… ומשקיעים ממון רב.

צריך לחשוב גם על הבית כיחידה אנרגטית שמשמרת אנרגיה קיימת (של הדיירים הקודמים או אנרגיה שקיימת באדמה עליה בונים )

עוד לפני ריהוט או ביצוע שיפוצים כדאי ורצוי לנקות את האנרגיה הקיימת ולהרים את התדר של המקום בו נבנה הבית 

להעניק אנרגיה של הגנה אור שפע והצלחה

אם בונים כדאי בזמן מילוי העמודים לקבור קריסטלים

אם משפצים כדאי לקבור תחת המרצפות בבית

הקריסטלים המתאימים: מוטות קוורץ קריסטל עם החוד למרכז הבית  להעצים את כוחות האור ב-4 פינות הבית

                                 טורמלין שחור גלם להרחיק אנרגיה שלילית ב-4 פינות הבית

                                 שן סיטרין גלם לשפע ופרנסה  עם החוד למרכז הבית ב-4 פינות הבית

                                 חלוק מלכית להגנה ב-4 פינות הבית 

אם רוצים להוסיף קריסטלים הרי זה משובח

ובמרכז הבית כשנכנסים לגור כדאי להניח קערה עם קוורץ קריסטל, טורמלין גלם, מלכית, סיטרין פיריט וכלציט זהב 

לרכישה היכנסו לאתר שלנו : http://www.mynewage.co.il/

קוורץ-קריסטל-גנרטור-גלם_t_1_300_1

 

 

ערכת קריסטלים לטיפול ואיזון אנרגטי רגשי מנטלי ופיזי

 

ערכת קריסטלים לטיפול ואיזון אנרגטי רגשי מנטלי ופיזי

4 קוורצים לצידי הגוף
2 אבני המטייט לכפות הרגליים
לצ’קרת השורש – אובסדיאן גדול , סמוקי גדול , טורמלין בינוני
לצ’קרת המין – רובי קטן, מונסטון בינוני, קרנליאן גדול,ג’ספר אדום בינוני, טייגר אי אדום בינוני.
לטבור – המטייט גדול , 3 קוורצים קטן, ענבר בינוני, רוטילייד בינוני, טורמלין קוורץ בינוני, סיטרין בינוני
לצ’קרת הסולר – מלכית בינוני, אובסדיאן קטן, רודוקורסייט בינוני 
לצ’קרת הלב – 3 רוזקוורת רגיל, 3 אוונטורין רגיל , רודונייט גדול
ידיים – זוג בוג’אי 
בלוטת התימוס – טורקיז
צ’קרת הגרון – בלו לייס אגט בינוני 
עין שלישית – אזורית בינוני, סוג’יליט קטן, טיטניום בינוני, קריסוקולה בינוני
צ’קרת כתר – קלציט אופטיקל בינוני, קינייט בינוני, פיריט בינוני

לרכישה באתר שלנו: 

 

ערכת קריסטלים לטיפול ואיזון אנרגטי רגשי מנטלי ופיזי
ערכת קריסטלים לטיפול ואיזון אנרגטי רגשי מנטלי ופיזי

 

אבני טיפול וריפוי לאחיזה ידיים

אבני טיפול וריפוי לאחיזה ידיים

אבני טיפול וריפוי לאחיזה ידיים

אבני בוג’אי גודל  רגיל
שימוש  לאחוז בידיים
לאדם ימני לתת את הזכר ביד שמאל והנקבה ביד ימני לאדם שמאלי ההיפך

לרכישה באתר שלנו: 

%d7%90%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d_s_1_195_1-1

אבני ריפוי ואיזון צ’קרת שורש

אבני ריפוי ואיזון צ’קרת שורש

אבני ריפוי ואיזון צ’קרת שורש

אובסדיטן סנופלקס

סמוקי קוורץ

אוניקס

טורמלין שחור

שימוש : להניח  בצ’קרת השורש למטופל בזמן טיפול.

חובה… יש לשטוף את האבנים בתום הטיפול ולהטעין בשמש כשעה.

לרכישה באתר שלנו: 

 

אבני ריפוי ואיזון צ'קרת שורש
אבני ריפוי ואיזון צ’קרת שורש

 

אבני טיפול ואיזון צ’קרת מין

אבני טיפול ואיזון צ’קרת מין

אבני טיפול ואיזון צ’קרת מין

רובי – 

מונסטון

ג/ספר אדום

קרנליאן

טייגר אי אדום.

שימוש :  להניח בצ’קרת המין בזמן טיפול.

אזהרה : יש לשטוף את האבנים בתום הטיפול ולטעין שעה בשמש.

לרכישה באתר שלנו:

 

אבני טיפול ואיזון צ'קרת מין
אבני טיפול ואיזון צ’קרת מין