גלגול נשמות

לפי הקבלה לאחר חטאם ומותם של אדם וחווה חולקו נשמותיהם לאינסוף חלקי נשמה.” ניצוצות נשמה”. מאז כל תינוק מקבל חלק קטנטן מאותם ניצוצות נשמה. מכאן כל גלגול נשמות הוא בעצם קבלת רסיס מנשמת האדם הראשון.

אין שום נשמה חדשה בעולם – כולן רסיסי נשמת אדם הראשון.

צורות הגלגולים שונות ומשונות. לפי הקבלה מידת העונש בתיקון הנוכחי היא אמת המידה לחטא שבוצע בגלגול קודם.

הארי הקדוש היה מומחה לנושא גלגול נשמות מאדם הקדמון.

היה רואה נשמות גם בבני אדם וגם בעצים , בנהרות, ובבעלי חיים.

אסונות המוניים כמו פיגועים , מוות, שיטפונות, רעידות אדמה ומלחמות כולם נועדו לתקן את הקרמה הפגומה של החברה כולה ולא דווקה את אלה שנפגעו. לעולם כולו יש חשבון קארמטי לתקן. 

האסונות אינן מעשה האל אלה התגלגלות הרע שבאדם בנסיונו למצוא תיקון. או שחיבור נשמותיהם של כל החוטאים מגלגולים קודמים מתקנים עצמם בגלגול הזה. וזה גורם למאזן הקארמטי הלקוי על פני הכוכב.

“צדיק ורע לו , רשע וטוב לו” מפרשים המקובלים כצדיק בעולם הזה היה רשע בגלגול קודם וההפך.

נשמות יכולות ללבוש דמות חדשה כחיה או דומם. גלגול בחיה הוא תיקון המתבצע על ידי כך שהדרגה הגבוהה ביותר – האדם  עושה שימוש בדרגה הנמוכה ביותר – פרה כשהוא אוכל אותה.

גלגול בדומם מוסבר ברצח. רוצח בגלגול קודם כדי שלא ישוב וירצח מתגלגל  בצורה שלא תאפשר לו את מילוי הרצון של נשמה חוטאת.

לפי הקבלה אדם יכול לדעת כמה גלגולים היו לו ומהם… בזוהר נאמר כי מאגר המידע הקוסמי והאנושי אינו שוכח דבר. הכל נכתב ונצרב במוח ובאבני הקריסטלים. בצומח ובבעלי החיים.

הקבלה מעדיפה את המדיטציה כדרך להשגת הידיעה על עצמנו  .

ה”כוונה” ו”הדבקות” הם שני מושגים בקבלה כדרך להגברת הריכוז, ניקוי המוח ממחשבות וגירויים חיצוניים, הורדת מתח, והגעה לעוצמות רוחניות גבוהות יותר.

הזוהר מציע טכניקת יציאה מהגוף כדי לדלות מידע גלגולים. מעבר דרך מסדרון שבקצהו אור. הזוהר טוען שזוהי מערת המכפלה.

     כיום גם אנשים רוחניים מנסים את חווית הגלגולים דרך מדיטציה.

בנוסף גם דרך היפנוזה.

רבות ההבנות אשר אדם יכול להגיע אליהם בחזרה ובבדיקת גלגוליו.

אנשים רבים נרפאים מחוליים, מחלות, ופחדים כאשר הם בודקים את גלגוליהם האחרונים.

 

 

השארות הנפש

היהדות מאמינה כי לרשעים אין מנוחה אחרי מותם. רוחותיהם משוטטות בלילות בין החיים להפחידם. במקרה כזה אדם יקום בבוקר ועל עורו פצעים וחבורות. כדי שהמת יירגע עולה מניין לבית הקברות ולוחש השבעות ושמות.

לפי הקבלה יש בשמיים שבעה רקיעים שאותם על הנשמה לעבור. רקיע אחד לעומת כל כוכב לכת.

שבעת הרקיעים האלה כוללים את נשמות שבעים אומות עולם לא כולל ישראל. ואילו נשמות השדים והרוחות נמצאות ברקיע הירח.

העובר מקבל את הידע הקוסמי כבר ברחם מנר הדולק על ראשו. אותו ידע נשכח בלידה ורק כשהנשמה תגיע לרקיע הערבות יירכש הידע מחדש. מכאן הביטו “להיות ברקיע השביעי”.

 

ספרות ההיכלות והמרכבה

ספרות זו כונתה על שום הדרישה במעשה מרכבה ובהיכלות האל שאליהם מגיעים באמצעות המרכבה. זוהי התשתית הקדומה ביותר שעליה צמחה הקבלה העיונית המעשית והנבואית.

נעשה הבריאה וחלוקת העולמות העליונים, ניהול העולם ומעשי כשפים, שמות מלאכים, ושמותיו של האל. אלה הנושאים העיקריים של תורת הסוד המופיעה במיסטיקת המרכבה.

מיסטיקה זו אינה מתארת את טיבעו של האל אלה רק  את הופעתו על כס הכבוד שלו. ואת עולם כס הכבוד השמימי.

במיסטיקה זו יש עוד ארבעה  חיבורים… “היכלות רבתי”.

“ספר היכלות”. “מעשה מרכבה”. “שיעור קומה”. בכולם שלובות המיסטיקה והמאגיה זו בזו. בכולם מתואר מסע הנשמה לגן עדן .

יורדי המרכבה כונו המיסטיקנים שתורת הסוד נשמרה אצלם ופעלו בשיטה של היפנוזה ויציאה מהגוף כדי להגיע לעולמות עליונים בנשמתם בלבד. כשחזרו לגופם היו מספרים לתלמידיהם את אשר חוו. זהו תאור מדויק של טראנס שכל מדיום היום מכניס עצמו. אבל למקומות שהם הגיעו מעטים יכולים להגיע.

 

“היכלות זוטרתי” מתאר את עלייתו של רבי עקיבה להיכלות עליונים שם הוא מגלה את השם הנסתר של האל.

 

“היכלות רבתי” מתאר את עלייתו של רבי ישמעאל להיכלות עליונים כדי לברר אצל האל גורלם של כל בני האדם וכל מה שנמצא במוחם ובלבם. הוא מכיר את כל הכשפים וזוכה להגנת בית דין שלמעלה כנגד כל הצרות בעולם הזה.

 

“ספר היכלות” מתאר את הגעתו של רבי ישמעאל להיכל השביעי שבו הוא פוגש את מטטרון, שר הפנים שפעם היה אדם שכונה חנוך.

מטטרון מספר לו על מבנה העולם העליום ועל תולדותיו של מטטרון אשר היה אדם ששימש נער שליח וטיפס במהירות וקיבל 72 כנפיים

ו – 365 עיניים. קיבל את מדי האל ואת כומתת האל ” הכתר” שבו חקק האל את האותיות בהן נבראו השמיים והארץ וכל צבאם. ובהן גנוז הכוח הקוסמי היוצר של האל.

מטטרון מספר לישמעאל על הפרגוד שהוא מסך קוסמי עליו מתוארות כל תולדות היקום. ומי שחוזה בו מוכנס לסוד הגאולה המשיחית. הוא רואה את תיאור סוף העולם.

 

“מעשה מרכבה” הוא אוסף מזמורים שאומר המאמין בפני האל. או אוסף זמירות של מלאכים.

    

“שיעור קומה” הוא חיבור ראשון שנכנס לפרטי תיאור האלוהות. הוא מכיל רק שישה עמודים בהם תיאורי האל כאדם.

הספרון מונה 3 רשימות.

אחת של אברי האל

שניה שמותיהם הסודיים.

השלישית מידותיהם.

” בשיר השירים” מתואר האל כ”דודי צח ואדום”.

ידיעת קלסטרון האל אינה למעשה ידיעת האל ואין דעת דמות האל בכדי להבין את סוד הבורא.

לא שמות האיברים, ולא מידותיהם אפשריים בתפיסתינו.

כל ניסיון לפרט ולהסביר הופך אבסורדי.

 

כוח האותיות

” ספר יצירה” אשר מייחסים את כתיבתו לאברהם אבינו. קובע ש – 10 הספירות המהוות את סוד הבריאה. ו – 22 האותיות האלף בית יחד מהוות את 32 ” נתבות פליאות חוכמה”, הכוחות המיסטיים שמהם נברא העולם.

הספירות מוצגות לא רק כספרות המתפשטות כמעגלים מהמרכז שהוא ירושלים . אלה הם שלבים בתהליך ההתהוות של היסודות בעולם. רוח, מים, אש, אדמה. היא הספירה הראשונה המייצגת את בסיס התקשורת שבין אלוהים לעולם ולנביאיו.

מן הרוח נולד האוויר הרוחני הקדמון שבאמצעותו חקק האל את 22 האותיות. באותיות אלה ברא האל את התורה שבה מתגלמת החוכמה העליונה, ובאמצעותה מגיעה האלוהות גם לעם הבחירה..

     לכל אות משמעות סודית בשלושת תחומי הבריאה… האדם, עולם הכוכבים , והזמן.

האותיות עצמן נחלקות לשלושה קבוצות… 1. אותיות אמ”ש, המייצגות את שלושת היסודות אוויר, מים, אש.

  1. אותיות בג”ד כפ”ת + ר הדגושות השולטות על שבעת כוכבי הלכת, שבעת הרקיעים, שבעת ימי השבוע , ושבעת נקבי הגוף.