קורס life coaching

קורס life coaching  – אימון לחיים

קורס life coaching

לימודי תעודה.
בסיום הקורס תוענק תעודת life coaching   מאמן לחיים.

 קורס להכשרת מאמנים life coaching   הקורס מתאים למעוניינים לפעול כמאמנים באופן עצמאי ולארגונים שונים.
ניתן “לתפור” קורס הכשרה ע”פ צרכים ייחודים לכל ארגון.

 תכנית הלימודים קורס life coaching :

* ארגז כלים.
* מטרה מרכזית: הקניית היכולת לבצע תהליך אימון משלב שיחה היכרות עד לשלב הבהרת והגדרת חזון.
* כלי הביצוע של האימון.
* תרשים הזרימה של האימון.
* הקניית חשיבה תוצאתית.
* היבטים רגשיים ואינטלקטואליים בתהליך האימון.
* הגדרת מושג הצלחה.
* חזון ומטרה בתהליך האימון.
* התוצאות – ערכים כעקרונות הצלחה בתהליך האימון.
* המסגרת – מסגרת האימון.
* קשר מאמן – מאומן.
* התחברות רגשית.
* מיסוד דפוסי ביצוע והשגת תוצאות.

 תרגולים:

* הדגמת אימון אישי.
* תרגול שיחה היכרות.
* תרגול ערכים, חזון ומטרה.

עוד בתכנית הלימודים:

* תובנות ואינטגרציה.
* בניית אסטרטגיה כמאמן.
* אסטרטגיה שיווקית – שיווק אישי.
* בניית תיק מאומן.
* התחלת עבודה כמאמן.

 הקורס  : 20 מפגשים 3 שעות שבועיות.

לפרטים והרשמה: ניו אייג’ – בטי 8445744 04
מחיר הקורס 5000 שח.