הגלוי והנסתר – הפיזי והמטפיזי

הגלוי והנסתר  – הפיזי והמטפיזי

הגלוי והנסתר  – הפיזי והמטפיזי

הרובד הפיזי בחיינו הגשמיים אינו הרובד היחיד של הקיום.

למעשה קיימת פעולה הדדית של היזון בין הרובד הפיזי לבין המטפיזי.

כאשר אנו יורדים לחיים גשמיים יורדת לגוף הפיזי חלק הנשמה ללמוד שיעור חדש.

האמצעים אשר הנשמה מקבלת את האפשרות לביצוע התיקון או השיעור הם כלי חיבור או כלי ניתוק.

כלי חיבור ראשון עובר האדם כאשר הוא נימול. טקס ברית המילה.

אשר ברמה הפיזית הסרת העורלה מגלה את פתח הצינור.

ברמה המטפיזית הטכס מביא את גופו של האדם לרמה שבה הברית שנכרתה עם בני ישראל תוכל להתהוות ולהתבצע.

לאחר הסרת העורלה החיבור של האדם לאור מאפשר לבטא את האור ברמה שכל בני האדם יוכלו להפיק תועלת ולא רק בני ישראל.

ברמה המטפיזית טקס הברית מחבר לאור ומשחרר ממודעות השטן.

    טקס בר המצווה ובת המצווה יוצרים את השחרור.

כאשר תינוק נולד גופו – הכלי  שלו אינו בשל ואינו עומד בזכות עצמו. הנשמה המלאה אינה בו. לכן כלי צעיר עד גיל מצוות מושפע מנשמת האם. כל קושי או שמחה שנחווים על ידי האם מועברים ישירות לילד. כאשר מגיע נער לבשלות – לגיל 13 יורד לכלי החלק הנוסף של הנשמה ומצטרף לנפש שבכלי. כאשר מתקיים הטקס משתחרר הכלי מהשפעת האם ומתחיל בקארמה עצמאית משלו.

     נשמות הזכר יורדות בדרך כלל לבצע תיקון דרך חוויה והתנסות.

נשמות הנקבה יורדות מתוך בחירה והן מסיעות לזכר לבצע את גמר התיקון. לכן נוצר צורך לתת את החיבור הדרוש כדי שנשמת הזכר והנקבה יגיעו לידי חיבור. זהו טקס הנישואין.

כאשר נערך טקס הנישואין ונוצר החיבור בין בני זוג. הרי ברמה המטפיזית נוצר חיבור בין הנשמות הגבוהות באותו זמן. כך מתחברות הנשמות בעליונים ובתחתונים.

   כאשר בני זוג מבקשות להתגרש ונערך טקס הגירושין.

ברמה המטפיזית נלקחות משתי הנשמות חלקים אנרגטיים שהיוו מרכיב מאחד . ואז כל נשמה נפרדת ומתנתקת. ברמה הפיזית זוהי פעולת זריקת הכתובה.

     תמיד תהליך השחרור חייב להתבצע בשתי הרמות. צריך לבצע תהליך שחרור מלא שיתאים גם בעליונים וגם בתחתונים.

לכן חיבור בני זוג חדשים אשר לא ביצעו טקס ניתוק – גירושין ומתחילים בחיבור חדש יוצרים קשיים רבים גם בתחתונים וגם בעליונים.

     טקס החליצה בא לשחרר את האישה מהנפש של בעלה שמת.

בזמן המוות הנשמה משתחררת מהגוף אך הנפש נשארת ברמות הנמוכות. טקס החליצה משחרר את הנפש מנפש הנקבה כדי לאפשר לה להמשיך הלאה.

חלקי הנשמה עוזבים כל אחד בתורו לאחר המוות.

הנשמה עוזבת ברגע המוות. הנפש ברמות נמוכות נשארת זמן מה לאחר המוות עד שהמרכיבים מתפרקים כדי לחזור בצורה של גוף פיזי חדש.

למעשה לכל קיום בפיזי יש קיום במטפיזי.

דבר אינו הולך לאיבוד. קיים שינוי בחומר אבל האנרגיה נשארת.

הידע קיים ואינו הולך לאיבוד.

כיום ידוע לנו שזמן הוא מושג שאינו קיים ביקום. זמן הוא מושג שקיים רק בקיום פיזי.

היום מדענים מוכנים להודות שלאחר פירוק החומר ניתן להגיע למצב שבו החומר הופך להיות לאין… לאחר פירוק האטום לחלקים קטנים יותר מגיע שלב שחומר הופך להיות מחומר לאנרגיה.

מפיזי לפוטנציאל. תורת הקוונטים מתחילה להשתרש במדע .

  קיימת תיאוריה שלמעשה הזמן לא קיים . אין עבר ואין עתיד והכל קורה בהווה.

תיאוריה זו אשר מיום ליום צוברת תאוצה… סוברת שכל החיים קיימים בהווה. כל הגלגולים שאנו חווים קורים בעת ובעונה אחת.

והמידע המצטבר עובר מחוויה לחוויה בהווה.

  כדור הארץ הוא תחנה אחרונה שבו התגשמות החומר. אליו יורדות נשמות לצורך לימוד במסלול שהן בחרו בו לפני ירידה לרמה הפיזית. לצורך זה היא נזקקת לגוף פיזי. כאשר היא מסיימת את השיעורים שהיא בחרה ללמוד. ומגשימה את חווית התיקונים שלה.

אין היא נזקקת לרדת שוב בגוף פיזי והיא ממשיכה דרכה הלאה לרובד גבוה יותר של קיום.

הנשמה היא נצחית אינה מתכלה לעולם. בבוא זמנה היא מתאחדת עם בוראה.

 גוף נח פרקדן על מיטתו האחרונה.

קולות לוחשים כמה מילים אחרונות.

התודעה סורקת זיכרון אחרון העובר לאיטו.

מתי תהיה אתה השחקן במחזה הזה…

בטי עזרא \ ניו אייג'

הגלוי והנסתר  - הפיזי והמטפיזי  בטי עזרא \ ניו אייג'
הגלוי והנסתר – הפיזי והמטפיזי בטי עזרא \ ניו אייג'